publicacions

AAVV (2002): Medi Ambient. In “Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2001”. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, pp 625-660.
 
AAVV (2005): “Informe Econòmic i Social de les Illes Balears, 2004”. Ed. Sa Nostra, Caixa de Balears, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.

AAVV (2006): “Informe Econòmic i Social de les Illes Balears, 2005”. Ed. Sa Nostra, Caixa de Balears, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears. .
 
AAVV (2009): “Sentim s’Alova i el seu entorn. Guia de Natura”. Ed. Fundació Maria Ferret –
Escoltisme i Guiatge de Mallorca.

ANDREU, N, et al (2003): “El Quart Boom? Tendències en el consum de recursos naturals a les Illes Balears”. Revista de Geografia, núm. 2, pp. 61-77. Universitat de Barcelona.

ARTIGUES, A.; BLÁZQUEZ, M.; GUAL, J.: MATEU, J.; MURRAY, I.; RULLAN, O. (eds) (2008): “Albert Quintana: el seu temps i la seva obra”. Quaderns del Territori, núm. 01. Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, Govern de les Illes Balears. Palma, 561 pp.

BALAGUER, P.; GÓMEZ-PUJOL, Ll.; MATEU, J. I ROIG, F.X. (2001): El sediment de platja del litoral menorquí. "Revista de Menorca", Tom 85 (II), pp. 129-146. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó / Institut Menorquí d’Estudis. Maó.

BALAGUER, P.; GÓMEZ-PUJOL, Ll.; MATEU, J. (2003): Ordenació del Territori, a "Estat del Medi Ambient a les Illes Balears, 2000 – 2001, pp. 47-54. Col. Papers de Medi Ambient. Fundació “Sa Nostra” Caixa de Balears. Palma.

BLÁZQUEZ, M; MATEU, J; MURRAY, I (2002): El uso de indicadores de sostenibilidad del turismo para el análisis de la construcción social del espacio. "Actas del Seminario Internacional sobre Indicadores de Sostenibilidad del Turismo". Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 94-102.

DUBON, M.; MATA, R.; MATEU, J.; VADELL, M. (dir.) (2009): “Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca. Desenvolupament del Conveni Europeu del Paisatge. Fonaments, criteris, objectius i línies d’acció”. Departament de Territori – Consell de Mallorca.

DUBON, M. (dir.) (2010): “Cultural Landscape of the Serra de Tramuntana. Proposal for inscription in the World Heritage List (UNESCO). Island of Mallorca, Spain”. Expedient de candidatura per a la inscripció de la Serra de Tramuntana a la llista de Patrimoni Mundial (inèdit).

MATEU, J (2004): Turismo residencial y dispersión urbana en Mallorca (Illes Balears). Un ensayo metodológico en el municipio de Pollença”, a "Estudios Turísticos", nº 155-156 (2003), pp. 197-218. Instituto de Estudios Turísticos. Secretaría General de Turismo / Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Ministerio de Economía. Madrid.

MATEU, J. (2006):Inmigración y segregación residencial en el municipio de Palma (Illes Balears), 1996 – 2004. A “Los procesos urbanos postfordistas. VIII Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía". Islas Baleares, 1996. Grupo de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles.

PALMER, M.; GÓMEZ-PUJOL, L.; PONS, G.X.; MATEU, J. & LINDE, M. (2003): Noisy data and distribution maps: the example of phylan semicostatus Mulsant and Rey, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae) from Serra de Tramuntana (Mallorca, Western Mediterranean). "Graellsioa", 59(2-3): 389-398.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada